HUISHOUDELIJK REGLEMENT

H U I S H O U D E L I J K   R E G L E M E N T

ZALTBOMMEL DUTCHRUNNERS

onze normen en waarden

GEDRAGSREGELS:
Motto van de Zaltbommel DutchRunners: SAMEN UIT, SAMEN THUIS!

Alle lopers zijn binnen de loopgroep verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid, de trainers bewaken de kaders.

De lopers binnen de groep dienen zich aan de instructies van de trainers te houden en voorkomen het hinderen van andere lopers binnen de groep.

Lopers en trainers bewaken gezamenlijk het onderling respect, de orde en het fatsoen (bijv. taalgebruik en discriminatie).

Zaltbommel DutchRunners trainen uitsluitend op openbare weg, waardoor veiligheid en onderlinge afspraken van groot belang zijn.

Lopers dienen tijdens de training op openbare weg, waarbij dus andere weggebruikers zijn, aan de linkerzijde van het fietspad/de weg te lopen.

TRAINING:
Training van de Zaltbommel DutchRunners start elke dinsdagavond om 19:30uur vanaf de Markt van Zaltbommel en duurt tot maximaal 21h.

Trainers bepalen alvorens de training de veiligheid en conditie van het te lopen pascours en passen , indien gewenst, de training en/of locatie aan naar omstandigheden.

Tijdens de zomermaanden is er gedurende 4 weken geen training.

Gedurende de periode van de zomertijd is er mogelijkheid tot gezamenlijke duurloop (geen looptechniektraining) op de donderdagavonden, deze start om 20:00uur vanaf de markt van Zaltbommel.

EVENEMENTEN:

ZDR Singelcross, jaarlijks op de zondag 1 week voor carnaval, sinds 2012

ZDR Kids’Cross, 1e keer in 2015

ZDR MidZomerNachtHalveMarathon, jaarlijks op 21 juni, sinds 2013

KLEDING:
Lopers en trainers worden geacht de voorgeschreven ZDR teamkleding te dragen tijdens zowel de looptraining als tijdens ZDR loopevenementen. Dit ten behoeve van de saamhorigheid, de veiligheid en het sponsorbelang.

2 x per jaar (najaar en voorjaar) zal er een bestelronde zijn waarbij de leden nieuwe kleding tegen gereduceerde prijzen kan bestellen. De bestelling wordt verzorgd door de secretaris.

Lopers en trainers zijn schoon op lichaam en kleding.

Bij schemerlicht zijn zowel de lopers als de trainers verplicht een dermate verlichting op lijf of shirt te dragen dat zij goed zichtbaar zijn voor het verkeer. Bij te weinig zichtbare verlichting kan de deelname aan de training geweigerd worden.

Naast de basis kledingset bestaande uit een ZDR basic loopshirt en een ZDR (winter)jack zijn er meer ZDR kledingstukken te bestellen tegen gereduceerde bedragen.

Klik hier voor meer informatie of raadpleeg de secretaris.

CONTRIBUTIE 2018:

Het éénmalig inschrijfgeld bedraagt €125,00, dit is inclusief het standaard kledingpakket bestaande uit een ZDR basic loopshirt en een ZDR (winter)jack.

De ZDR jaarcontributie bedraagt €75,00. Dit is incl. het lidmaatschap van de Atletiekunie.

Na ontvangst van een volledig en ondertekend inschrijfformulier en het overmaken van het inschrijfgeld inclusief de jaarcontributie € 200,– wordt men aangemeld bij de Atletiekunie en is men officieel ZDR-lid.

DONATEURSCHAP:
Het donateurschap bedraagt €40,00 per jaar. Donateurschap houdt in dat je uitgesloten bent van het bijwonen van de reguliere trainingen van de Zaltbommel Dutchrunners. Wel kan men gebruikmaken van de ZDR-kledingcondities en kan men door de ZDR-georganiseerde evenementen bijwonen.

SPONSORING:
De huidige ZDR hoofd- en kledingsponsor is KarendeBondt interieurontwerp.

De sponsoruitingen op de ZDR kleding dienen door de leden gerespecteerd te worden.

Voor de  ZDR evenementen worden elk jaar diverse sponsoren benaderd. Het heeft de voorkeur sponsoren te selecteren onder de eigen leden.

 

ZDR huishoudelijk reglement, aangepast juni 2017

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.