Visie veilig sportklimaat

Wat is onze visie?

Bij de ZDR hebben we een veilig en positief klimaat waar iedereen veilig en prettig kan sporten. We gaan op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen, respect voor elkaar en elkaars grenzen met elkaar om. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilig sportklimaat.
Wij spreken een aantal gedragsregels af met elkaar, leden en trainers van de ZDR, waaraan we ons dan ook houden:

  • Wij stimuleren sportief en respectvol gedrag.
  • Wij gaan sportief en respectvol om met alle betrokkenen van de ZDR en met anderen in onze sportomgeving.
  • Wij komen afspraken na.
  • We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.

Als vereniging tolereren wij geen ongewenste omgangsvormen, niet in woord en niet in gedrag.
Personen die zich niet kunnen verhouden tot de gedragsafspraken kunnen door het bestuur worden geroyeerd.

Bij ongewenst gedrag kan een lid of een trainer een beroep doen op een vertrouwenspersoon.
Binnen de ZDR hebben we 2 vertrouwenspersonen (m & v) aangesteld, met de volgende taken:

  • De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor. De vertrouwenspersoon is er om de melder bij te staan en doet niet aan waarheidsvinding.
  • De vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie en maakt geen deel uit van het bestuur.
  • De vertrouwenspersoon is opgeleid om als zodanig te fungeren.
  • De vertrouwenspersoon kent de wegen naar een eventuele vervolgstap. Het zetten van een vervolgstap gebeurt altijd met goedkeuring van de melder.
  • De vertrouwenspersoon kan adviseren, maar neemt zelf geen actieve rol in m.b.t. het oplossen van het probleem.

Vertrouwenspersonen van de ZDR zijn Aart Beekman, te bereiken via aartbeekman@ziggo.nl en Maartje Brands, te bereiken via maartje@debogerd.net